Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.45
К57          Когутяк, М. І.
    Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст] : лаб. практикум / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда, Л. І. Фешанич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 87 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

   Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.


УДК 004.45(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'