Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.43
Б23          Бандура, В. В.
    Об'єктні технології java [Текст] : конспект лекцій / В. В. Бандура, Р. І. Храбатин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 194 с. – (Каф. інженерії програмного забезпечення).

   Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Об'єктні технології java". Конспект лекцій є результатом багаторічного досвіду авторів по викладанню лекційних курсів з фахових дисциплін з спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". Містить теоретичний, практично-орієнтований навчальний матеріал щодо вивчення сучасних технологій програмування на прикладі JAVA. Розглядається питання кросплатформенності, об'єктно-орієнтованості, багатопотоковості та основ програмного абстрагування. Після курсу у Вас будуть хороші навички створення простих та середньої складності програмних рішень за допомогою Java, що дозволить розпочати кар'єру JAVA розробника. Призначено для підготовки фахівців освітньо-професійної програми "Інженерія програмного забезпечення" рівня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для самостійної та індивідуальної робіт.


УДК 004.43(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'