Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.43
Б23          Бандура, В. В.
    Об'єктні технології java [Текст] : лаб. практикум / В. В. Бандура, М. Ю. Чернишов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 108 с. – (Каф. інженерії програмного забезпечення).

   Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Об'єктні технології java". Лабораторний практикум містить завдання для закріплення теоретичного матеріалу програмування на мові Java. Призначено для підготовки фахівців освітньо-професійної програми "Інженерія програмного забезпечення" рівня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання для самостійної та індивідуальної робіт.


УДК 004.43(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'