Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.45
Л14          Лагойда, А. І.
    Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст] : метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 66 с. – (Каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій).

   Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форм навчання з метою отримання практичних навичок побудови сучасний автоматизованих систем управління технологічними процесами. ЗМІСТ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ........................ 5 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................... 6 1.1 Мета курсового проектування................................... 6 1.2 Організація курсового проектування........................ 7 1.3 Порядок захисту курсового проєкту......................... 8 2. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ.... 9 2.1 Пояснювальна записка................................................ 9 2.1.1 Титульний аркуш..................................................... 10 2.1.2 Завдання на проект................................................... 10 2.1.3 Зміст........................................................................... 10 2.1.4 Вступ......................................................................... 11 2.1.5 Основна частина....................................................... 11 2.1.6 Висновки................................................................... 12 2.1.7 Перелік посилань на джерела................................. 12 2.1.8 Додатки..................................................................... 13 2.1.9 Позначення документів курсового проекту.......... 14 2.2 Графічна частина......................................................... 14 3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ.............. 18 3.1 Оформлення ілюстрацій............................................. 19 3.2 Оформлення таблиць.................................................. 20 3.3 Оформлення формул................................................... 20 4. ВИМОГИ ТА ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ НИЖНЬОГО РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ.................. 23 4.1 Методика вибору датчиків 23 4.1.1 Вибір датчиків температури 24 4.1.2 Вибір датчиків тиску 25 4.1.3 Вибір датчиків витрати 26 4.2 Методика вибору регуляторів, контролерів і виконавчих пристроїв 28 4.3 Методика вибору виконавчих пристроїв 29 4.4 Методика вибору панелей оператора та промислових ком'ютерів 30 4.5 Розробка функціональної схеми автоматизації 31 5. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХНЬОГО РІВНЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ.................. 42 Додаток А Форма обкладинки пояснювальної записки.............................................................................. 52 Додаток Б Форми титульних аркушів........................ 53 Додаток В Форми завдання на курсовий проект...... 55 Додаток Г Основні написи............................................ 59 Додаток Д Функціональна схема автоматизації....... 62 Додаток Е SCADA-системи........................................... 63 Додаток Ж Оформлення графічного матеріалу........ 64 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА..................... 66


УДК 004.45(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'