Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.31
К57          Когутяк, М. І.
    Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст] : навч. посіб. Ч.1 : Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 237 с. – (Каф. автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології).

    У навчальному посібнику розглянуті основні принципи побудови промислових програмованих контролерів , дана класифікація , архітектура , основи програмування та проведений аналітичний огляд контролерної продукції світових лідерів та їх застосування в нафтогазовій промисловості. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". ЗМІСТ ВСТУП............................................................................ 4 1 ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МIКРОПРОЦЕСОРНИХ ЗАСОБIВ АВТОМАТИЗАЦІЇ…................................................... 10 1.1 Структура мiкропроцесорної системи.................... 10 1.2 Основні напрями розвитку мікропроцесорних засобів автоматизації...................................................... 15 1.3 Завдання та функції ПЛК в ієрархічній АСК......... 21 2 КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ... 26 2.1 Програмовані логічні контролери........................... 26 2.2 Загальна характеристика ПЛК................................. 41 2.3 Приклад ПЛК............................................................ 61 3 ОГЛЯД ПРОМИСЛОВИХ ПЛК............................... 67 3.1 ПЛК та виробники.................................................... 67 3.2 Контролери та мережеві засоби компанії Allen-Bradley............................................................................75 3.3 Контролери компанії Schneider Electric.................. 102 3.4 Контролери фірми Siemens...................................... 142 4 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛК.................... 173 4.1 Мови програмування ПЛК за стандартом IEC 61131-3............................................................................. 173 4.2 Приклади програмування на мовах ІЕС 61131-3... 201 4.3 Інструментальні системи програмування ПЛК..... 207 5 МЕТОДИКА ВИБОРУ ПЛК....................................... 223 5.1 Основні вимоги при виборі ПЛК............................ 223 5.2 Узагальнений алгоритм вибору ПЛК..................... 233 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА................... 236


УДК 004.31(075.8)+681.5(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 9

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'