Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

658.5
А65          Андрійчук, І. В.
    Організація і планування виробничо-комерційної діяльності [Текст] : практикум / І. В. Андрійчук, Н. І. Ящеріцина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 136 с. – (Каф. економіки підприємства).

    Практикум розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробничо-господарської діяльності" для студентів очної, заочної, дистанційної форми навчання, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації спеціальності "Нафтогазова інженерія і технологія". Практикум призначений для поглиблення знань основних розділів дисципліни, здобуття практичних навичок щодо організації і планування виробничо-комерційної діяльності підприємства. ЗМІСТ Вступ 6 Introduction 70 ТЕМА 1. Нафтогазовидобувне підприємство та його структура 7 TOPIC 1. Oil and gas exploration company and its structure 71 ТЕМА 2. Організація основного виробництва 17 TOPIC 2. Organization of primary production 82 ТЕМА 3. Організація підготовки виробництва 23 TOPIC 3. Company production preparation 88 ТЕМА 4. Організація та мотивація праці 24 TOPIC 4. Organization and work motivation 90 ТЕМА 5. Організація технічного забезпечення та матеріально-технічного постачання нафтогазовидобувних підприємств 32 TOPIC 5. Organization of security and logistics of oil and gas companies 97 ТЕМА 6. Планування основного виробництва нафтогазовидобувних підприємств 34 TOPIC 6. Planning primary production oil and gas companies 99 ТЕМА 7. Планування підсобно-допоміжного виробництва 49 TOPIC 7. Planning Utility auxiliary production 114 ТЕМА 8 . Планування праці і заробітної плати на нафтогазовидобувних підприємствах. 51 TOPIC 8. Planning work and wages at enterprises of oil and gas 116 ТЕМА 9. Планування витрат та доходів операційної діяльності нафтогазовидобувних підприємств 61 TOPIC 9. Planning costs and revenues operating oil and gas companies 127 ТЕМА 10. Стратегічне планування виробничо-господарської діяльності нафтогазовидобувних підприємств 66 TOPIC 10. Strategic planning of industrial and economic activities of oil and gas companies 132 Перелік рекомендованих джерел 136


УДК 658.5:622.32(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 31

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'