Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

002
Г83          Григораш, С. М.
    Вступ до спеціальності [Текст] : конспект лекцій / С. М. Григораш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 125 с. – (Каф. документознавства та інформаційної діяльності).

    У конспекті лекцій послідовно розкрито суть понятійно-термінологічного апарату документознавства та інформаційної діяльності, систематизовано матеріали, що відображають складні процеси інституалізації документознавчої науки та особливості документально-інформаційної діяльності, окреслено особливості професійної підготовки документознавця і його професійної діяльності, вимоги до його професійних якостей. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 02010 "Документознавство та інформаційна діяльність". ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………….7 ЛЕКЦІЯ 1. Роль і місце фахівця з документознавства та інформаційної діяльності в інформаційному суспільстві………………11 1.1 Передумови виникнення спеціалістів інформаційної сфери…………...11 1.2 Складові змісту спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"………………………………………………………………………14 ЛЕКЦІЯ 2. Складові змісту спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"………………………………………………..…25 2.1 Структура вищої освіти……………………………………………………..25 2.2 Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти………………………………..29 2.3 Система стандартів вищої освіти в Україні……………………………..32 2.4 Історія кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ………………………………………………………………………34 ЛЕКЦІЯ 3. Правові основи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у вищих навчальних закладах України..40 3.1 Законодавство з інформаційної сфери……………………………………..40 3.2 Нормативні документи, що регулюють сферу діловодства як складової системи інформаційного забезпечення……………………….48 ЛЕКЦІЯ 4. Сучасна законодавча база в галузі інформаційної діяльності (документно-інформаційної, науково-інформаційної, видавничої діяльності, бібліотечної справи, архівознавства, діловодства)…………………………………………………………………..54 4.1 Етапи розвитку спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"………………………………………………………………………..54 4.2 Соціальне замовлення інформаційного суспільства на підготовку висококваліфікованих фахівців-документознавців……………………………56 4.3 Кваліфікаційна характеристика професії документознавця в державному класифікаторі професій………………………………………………………….57 ЛЕКЦІЯ 5, 6.Компетенції інформаційного фахівця…………………….62 5.1 Зміст підготовки фахівця з документознавства та інформаційної діяльності…………………………………………………………………………62 5.2 Документ як базова складова теоретичного дослідження документознавця………………………………………………………………64 6.1 Цикл дисциплін, які забезпечують процеси документообігу та інформаційної діяльності………………………………………………………..66 ЛЕКЦІЯ 7. Змістовні модулі документно-інформаційної підготовки фахівця……………………………………………………………………...…72 7.1 Професійна діяльність документознавців…………………………………72 7.2 Роль інформаційної діяльності у формуванні спеціальності……………..82 ЛЕКЦІЯ 8. Об'єкти і види професійної діяльності у сфері документно-інформаційних комунікацій………………………………………………..90 8.1 Американська модель компетенцій документознавців-менеджерів……..90 8.2 Європейська модель компетенцій документознавців-менеджерів………96 ЛЕКЦІЯ 9. Підсумок вивченого………………………………………...…99 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………...………101 ДОДАТКИ…………………………………………………………….….….108 СЛОВНИК…………………………………………………………………..118


УДК 002(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 10

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'