Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

622.276
Б77          Бойко, В. С.
    Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.

   Подано комплексне уявлення про розробку та експлуатацію нафтових родовищ і супутні технологічні процеси. Описано процеси розробки нафтових родовищ, технологію і техніку підтримування пластового тиску та підвищення пафтовилучення із пластів, способи і технології експлуатації свердловин, їх дослідження і ремонт. Розкрито основи теорії піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердловини. Висвітлено питання збирання і підготовки нафти, газу і води на промислах. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальністю 7.09.03.04 "Видобування нафти і газу". Підручник може бути також використаний аспірантами, науковцями та інженерію-тсхнічними працівниками, а також студентами суміжних спеціальностей і спеціалізацій. Глава 1. Виробничий процес розробки та експлуатації нафтових родовищ 5 §1.1 Умови здійснення виробничого процесу..... 5 § 1.2 Режими роботи нафтових покладів. Джерела і характеристики пластової енергії 14 § 1.3 Нафтовилучення із пластів 29 § 1.4 Структурна схема виробничого процесу 31 § 1.5 Класифікація свердловий і способів їх експлуатації. Баланс енергії у видобувній свердловині 38 § 1.6 Системи розробки нафтових родовищ і покладів 40 § 1.7 Стадії розробки нафтових родовищ 54 § 1.8 Природоохоронні заходи під час видобування нафти. 59 Глава 2. Основи технологічних розрахунків і розробка нафтових родовищ 65 § 2.1 Загальні принципи проектування розробки 65 § 2.2 Підготовка вхідних даних для технологічних розрахунків 68 § 2.3 Моделювання процесів розробки нафтових родовищ. 76 § 2.4 Розрахунки технологічних показників розробки нафтових покладів на природних режимах виснаження 92 § 2.5 Розрахунки технологічних показників розробки покладів у випадку витіснення нафти водою 104 § 2.6 Принципи розробки нафтових родовищ з газовою шапкою, підошовною і крайовою водою 149 § 2.7 Особливості розробки покладів неньютонівських нафт 157 § 2.8 Особливості розробки родовищ з тріщинними колекторами 167 § 2.9 Економічна оцінка процесу розробки і вибір раціонального варіанта 176 Глава 3. Технологія і техніка діяння на нафтові поклади та підвищення нафтовилучення , 183 § 3.1 Загальна характеристика методів 183 § 3.2 Технологія і техніка підтримування пластового тиску заводненням 189 § 3.3 Гідродинамічні методи підвищення нафтовилучення під час заводнення... 201 § 3.4 Газові методи підтримування пластового тиску і підвищення нафтовилучення 207 § 3.5 Фізико-хімічні методи підвищення нафтовилучення 210 § 3.6 Теплові методи підвищення нафтовилучення 216 Глава 4. Аналіз, контроль і регулювання процесу розробки нафтових родовищ 229 § 4.1 Задачі і методи аналізу, контролю та регулювання процесу розробки нафтових родовищ 229 § 4.2 Загальна характеристика експрес-методів прогнозування розробки родовища за фактичними даними : 243 Глава 5. Розкриття нафтових пластів, освоєння, дослідження та підвищення продуктивності свердловин 257 §5.1 Розкриття нафтових пластів 257 § 5.2 Освоєння видобувних і нагнітальних свердловин 267 § 5.3 Задачі, види і методи, технологія і техніка дослідження свердловин та пластів 271 § 5.4 Гідродинамічні дослідження свердловин на усталених режимах 281 § 5.5 Гідродинамічні дослідження свердловин і пластів на неусталених режимах 289 § 5.6 Встановлення параметрів, які визначають продуктивність нафтових свердловин, та методи її підвищення...... 295 § 5.7 Гідравлічний розрив пласта , 303 § 5.8 Теплове оброблення привибійної зони 312 § 5.9 Солянокиелотне, термохімічне і термокислотне оброблення .;... 315 § 5.10 Інші методи діяння на привибійну зону 326 Глава 6. Основи теорії газорідинного піднімача 333 § 6.1 Характеристика газорідинного піднімача і його експериментальне вивчення 333 § 6.2 Рівняння руху газорідинної суміші в елементарному газорідинному піднімачі 342 § 6.3 Розрахунок тиску стовпа газорідинної суміші 344 § 6.4 Розрахунок втрат тиску на тертя 347 § 6.5 Використання кореляційного коефіцієнта для розрахунку газорідинного піднімача 348 § 6.6 Особливості розрахунку кільцевих потоків 350 § 6.7 Особливості розрахунків руху газоводонафтової суміші.. 350 § 6.8 Розрахунок розподілу тиску газорідинної суміші вздовж піднімальних труб... 353 Глава 7. Фонтанна експлуатація свердловин 359 § 7.1 Типи фонтанних свердловин, види й умови фонтанування 359 § 7.2 Обладнання фонтанних свердловин 369 § 7.3 Особливості дослідження і встановлення режиму роботи фонтанних свердловин 375 § 7.4 Технологічний розрахунок фонтанного піднімача для кінцевих і початкових умов фонтанування за методикою О.П. Крилова 378 § 7.5 Технологічний розрахунок фонтанного піднімача з використанням кривих розподілу тиску вздовж ліфта 384 Глава 8. Газліфтна експлуатація свердловин 389 §8.1 Суть, різновиди й область застосування газліфтного способу експлуатації 389 § 8.2 Конструкції та системи газліфтних піднімачів 393 § 8.3 Пуск газліфтної свердловини в експлуатацію. Характеристика процесу пуску 395 § 8.4 Методи зниження пускового тиску. Визначення місць встановлення пускових отворів 400 § 8.5 Газліфтні клапани, їх розрахунки і тарування 406 § 8.6 Розрахунок розміщення і параметрів пускових газліфтних клапанів аналітичним методом 412 § 8.7 Технологічний розрахунок газліфтного піднімача для умов обмеженого і необмеженого відборів рідини за методикою О.П. Крилова 416 § 8.8 Технологічний розрахунок газліфтного піднімача з використанням кривих розподілу тиску вздовж ліфта 424 § 8.9 Використання кривих розподілу тиску для розрахунку робочого та пускових газліфтних клапанів..... 429 § 8.10 Обладнання газліфтних свердловин. Системи газозабезпечення та газорозподілу 438 § 8.11 Особливості дослідження газліфтних свердловин ...442 § 8.12 Внутрішньосвердловинний газліфт 445 § 8.13 Періодична газліфтна експлуатація 446 Глава 9. Насосна експлуатація свердловин 457 § 9.1 Схема і принцип роботи штангового насосного устатковання. Обладнання насосних свердловин 457 § 9.2 Подавання штангового насосного устатковання і чинники, які впливають на нього 470 § 9.3 Навантаження, які діють на насосні штанги, та їх розрахунок. Дійсна довжина ходу плунжера. Розрахунок колони насосних штанг. Урівноваження верстатів-гойдалок 477 § 9.4 Особливості дослідження насосних свердловин і динамометрування штангових насосних устатковань 495 § 9.5 Експлуатація свердловин, обладнаних штанговими устаткованнями, в ускладнених умовах 503 § 9.6 Проектування експлуатації свердловин штанговими насосними устаткованнями 519 § 9.7 Періодична експлуатація малодебітних свердловин штанговими насосними устаткованнями 530 § 9.8 Експлуатація свердловин зануреними відцентровими та гвинтовими електронасосами 535 § 9.9 Експлуатація свердловин гідропоршневими насосами 556 § 9.10 Одночасно-роздільна експлуатація кількох пластів одною свердловиною 563 Глава 10. Боротьба з ускладненнями під час експлуатації свердловин. Підземний ремонт свердловин 571 § 10.1 Види ускладнень і наслідки, які спричиняються ними. Ремонтні роботи 571 § 10.2 Боротьба з обводненням свердловин 576 § 10.3 Боротьба з утворенням піщаних пробок у свердловинах 589 § 10.4 Боротьба з відкладанням парафінів і асфальтенів 594 § 10.5 Відклади солей і боротьба з ними 596 § 10.6 Інші види підземного ремонту свердловин 598 § 10.7 Техніка ремонту. Автоматизація та механізація спуско- піднімальних операцій 603 § 10.8 Підземний ремонт свердловин із застосуванням гнучких труб 612 Глава 11. Збирання і підготовка видобувної нафти на промислі 637 § 11.1 Призначення та загальна характеристика системи збирання і підготовки нафти 637 § 11.2 Класифікація систем нафтогазозбирання та їх характеристика 640 § 11.3 Сепарація та стабілізація нафти 652 § 11.4 Деемульсація та знесолення нафти. Підготовка стічної води 666 § 11.5 Внугрішньопромислове транспортування і зберігання нафти . 674 § 11.6 Вимірювання продукції свердловин і товарної нафти. Встановлення її якості 678


УДК 622.276(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 87 80
К/сх - Книгосховище 8 8
ЧЗТГ - Зал. техн. та гум. наук 1 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2357

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'