Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
К85          Криштопа, С. І.
    Комп'ютерні системи автомобілів [Текст] : метод. вказівки для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 76 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Комп'ютерні системи автомобілів" спеціальності "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт". ЗМIСТ Вступ.............................................................................4 1 Мета і завдання дисципліни……………...........................5 2 Розподіл видів занять…………………................................7 3 Перелік базових дисциплін……………………......................8 4 Робоча програма курсу…..........................................9 5 Зміст лабораторних занять і колоквіумів …… ………. 68 6 Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт для студентів заочної форми навчання…………………………………………………….….. 70 Перелік рекомендованих джерел…………………..…………. 73


УДК 629.33:004(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'