Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
К85          Криштопа, С. І.
    Комп'ютерні системи автомобілів [Текст] : лаб. практикум / С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 207 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Лабораторний практикум складений відповідно до робо-чої програми курсу "Комп'ютерні системи автомобілів" для підготовки фахівців першого рівня вищої освіти, які навча-ються за спеціальністю "Автомобільний транспорт". Лабора-торний практикум містить задачі, теоретичні положення, по-рядок виконання та методики обробки результатів експериме-нтів. До кожної лабораторної роботи подані контрольні запи-тання для самоперевірки знань. ЗМIСТ Вступ.......................................................................................... 5 Порядок проведення лабораторних робіт.............................. 8 Правила техніки безпеки в лабораторії..................................10 Лабораторна робота № 1. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ СИСТЕМИ ВПОРСКУВАННЯ БЕНЗИНУ ФОРД ЕСКОРТ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ………………………………….................. 11 Лабораторна робота № 2. БУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСИВНИХ ДАВАЧІВ, ЩО ВХОДЯТЬ В СКЛАД ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ…………………….................... 24 Лабораторна робота № 3. БУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АКТИВНИХ ДАВАЧІВ, ЩО ВХОДЯТЬ В СКЛАД ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ………....................................... 31 Лабораторна робота № 4. БУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМОДАВАЧІВ, ЩО ВХОДЯТЬ В СКЛАД ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ…………………………………………….......... 42 Лабораторна робота № 5. БУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ МЕХАНІЗМІВ, ЩО ВХОДЯТЬ В СКЛАД ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ………....................................... 51 Лабораторна робота № 6. БУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЯМБДА-ЗОНДІВ ДВИГУНІВ АВТОМОБІЛІВ…………….................................................62 Лабораторна робота № 7. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ СИСТЕМИ ВПОРСКУВАННЯ ДИЗПАЛИВА ОПЕЛЬ АСТРА G 1.7 ТА СИСТЕМИ ВПОРСКУВАННЯ БЕНЗИНУ АУДІ А6 С5…………………………….………...... 77 Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ СИСТЕМИ ВПОРСКУВАННЯ ДИЗПАЛИВА CR CITROEN С5 2.0 HDI RHZ……………………..….................. 85 Лабораторна робота № 9. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМ ЗАПАЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ДВИГУНАМИ.... 96 Лабораторна робота № 10. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ АНТИБЛОКУВАЛЬНОЇ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б……….………........................................... 124 Лабораторна робота № 11. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЯ ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б..………128 Лабораторна робота № 12. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ОДНОЗОННОГО КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ АУДІ А6 С4........ 134 Лабораторна робота № 13. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРОБКОЮ-АВТОМАТОМ ФОРД МОНДЕО……….....................139 Лабораторна робота № 14. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ДВОХЗОННОГО КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ АУДІ А6 С5........ 144 Лабораторна робота № 15. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЯ АУДІ А6 С5……….............160 Лабораторна робота № 16. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЯ ОПЕЛЬ АСТРА G....................... 174 Лабораторна робота № 17. ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ АДАПТИВНОЇ ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ СІТРОЄН С5...190 Перелік рекомендованих джерел............................................209


УДК 629.33:004(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'