Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
З-38          Захара, І. Я.
    Технічна експлуатація автомобілів [Текст] : метод. вказівки з курс. проектування / І. Я. Захара. – Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2020. – 69 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів". Призначено для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" очної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні курсового проекту, а також для самостійної роботи студентів. ЗМІСТ Вихідні дані 6 1 Розрахунок виробничої програми з ТО і ПР АТЗ 6 2 Розрахунок річної трудомісткості ТО і ПР 8 3 Розрахунок чисельності робітників 11 4 Визначення ритму виробництва і такту поста 12 5 Розрахунок площі виробничо-складських приміщень 13 6 Організація праці у виробничих підрозділах 17 7 Організація технологічного процесу технічного обслуговування і поточного ремонту автомобіля 18 8 Обґрунтування організаційних форм побудови технологічного процесу обслуговування і поточного ремонту автомобілів 20 9 Техніко - економічне оцінювання прийнятих рішень 20 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 22 ДОДАТОК А 23 ДОДАТОК Б 27


УДК 629.33(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'