Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
З-38          Захара, І. Я.
    Технічна експлуатація автомобілів [Текст] : конспект лекцій / І. Я. Захара. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 44 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів". Призначено для підготовки фахівців другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" очної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні лабораторних робіт, а також для самостійної роботи студентів. ЗМІСТ Лекція 1 СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 7 Лекція 2 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 10 Лекція 3 ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ АВТООБСЛУГОВУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 13 Лекція 4 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ СО, ТО-1, ТО-2, ПР 17 Лекція 5 ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСІВ ТА НОРМ ВИТРАТ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 21 Лекція 6 ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛІВ. ВИДИ І СПОСОБИ ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛІВ 23 Лекція 7 СИСТЕМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТО І РЕМОНТУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ НА СТО, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ГРОМАДЯНАМ 26 Лекція 8 АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ 32 Лекція 9 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТО І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ. ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 34 Лекція 10 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ 36 Лекція 11 КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ (КСУЯТОРА) 38 Лекція 12 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 41 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 43


УДК 629.33(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'