Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

656.13
О-64          Організація пасажирських автомобільних перевезень [Текст] : конспект лекцій / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак, Л. І. Криштопа, І. Б. Прунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 260 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень" . Призначений для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень Конспект лекцій рекомендований для студентів очної га заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня. ЗМІСТ ВСТУП 5 1 РОЗВИТОК, РОЛЬ, СТРУКТУРА І ЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 8 1.1 РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА УКРАЇНІ 8 1.2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 15 1.3 УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ ДМІНІСТРАЦІЙ….. 18 1.4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 20 1.5 ТИПИ АВТОПІДПРИЄМСТВ 27 1.6 ОРГ АНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ АТП 28 1.7 КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 30 2 АВТОТРАНСПОРТНЕ ПРАВО 34 2.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ПРАВОВИХ ВІДНОСИН УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМИ АВТОМОБІЛЬНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ 34 2.2 ДЖЕРЕЛА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРАВА 37 2.3 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ 39 2.4 КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗОРСЬКА СЛУЖБА НА ПАСАЖИРСЬКОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ 46 3 ШВИДКІСТЬ РУХУ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТІ 51 3.1 МЕТОДИКА НОРМУВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ НА РІЗНИХ ВИДАХ МАРШРУТІВ 51 3.2 НОРМУВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ РУХУ 56 3.3 ПОНЯТТЯ ПРО ЧАС РЕЙСУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ, ЧАС ОБОРОТНОГО РЕЙСУ .. 62 4. ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВТОБУСІВ НА МАРШРУТАХ 65 4.1 КІЛЬКІСНІ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 65 4.1.1 ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОБУСА 66 4.1.2 ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 72 4.2 ПАРАМЕТРИ ЗА ЯКИМИ КЛАСИФІКУЮТЬ АВТОБУСИ 76 4.2.1КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОБУСІВ ЗА КОНСТРУКЦІЄЮ 76 4.2.2 ВИМОГИ ДО КОМФОРТНОСТІ АВТОБУСІВ 77 4.2.3 СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ АВТОБУСІВ ЗА ВИДАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА РЕЖИМАМИ РУХУ 79 4.3 РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 81 4.3.1 ПРОДУКТИВНІСТЬ АВТОБУСА 84 5. СОБІВАРТІСТЬ І ТАРИФИ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 88 5.1 ВИТРАТИ І СОБІВАРТІСТЬ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 88 5.2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КВИТКОВУ СИСТЕМУ І ОПЛАТУ ПРОЇЗДУ ПРИ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 92 5.3 ТАРИФИ НА ПРОЇЗД В АВТОБУСАХ МІСЬКОГО, ПРИМІСЬКОГО, МІЖМІСЬКОГО, МІЖНАРОДНОГО 98 6 ПАСАЖИРОПОТОКИ 103 6.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ПАСАЖИРОПОТОКИ 103 6.2 МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ 106 6.3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ 109 7. ТРАНСПОРТНА АВТОБУСНА МЕРЕЖА ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ 113 7.1 КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ 116 7.2 МІСЬКІ АВТОБУСНІ МАРШРУТИ, ЇХНІ РІЗНОВИДИ ТА ЕЛЕМЕНТИ 118 7.3 ПРИМІСЬКІ АВТОБУСНІ МАРШРУТИ 121 7.4 МІЖМІСЬКІ І МІЖНАРОДНІ АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 124 7.5 ІНШІ НЕРЕГУЛЯРНІ АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА МАРШРУТИ 125 7.6 ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МАРШРУТІВ 126 8. ВИБІР АВТОБУСІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 129 8.1 ІНТЕРВАЛ РУХУ І ЧАСТОТА РУХУ АВТОБУСІВ НА МАРШРУТІ 129 8.1 ВИБІР АВТОБУСІВ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВМІСТИМОСТІ 130 8.2 РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ АВТОБУСІВ 134 9 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 138 9.1 ДОКУМЕНТИ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ВИКОНУЮТЬСЯ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 138 9.2 ЛІЦЕНЗІЯ НАПАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 141 9.3 ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ІЗ ЗАМОВНИКОМ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 143 9.4 РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІ Л ЬНОГО ТРАНСПОРТУ 144 9.4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧИЙ ЧАС ВОДІЇВ 144 9.4.2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧАС ПЕРЕРВ І ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ 148 9.5 ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ ВОДІЇВ 150 10 РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ НА МАРШРУТІ 152 10.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ 152 10.2 РОЗКЛАДИ РУХУ ТА МЕТОДИКИ ЇХНЬОГО СКЛАДАННЯ . 154 10.3 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ГРАФІКІВ РОБОТИ ВОДІЇВ 158 11 АВТОВОКЗАЛИ, АВТОСТАНЦІЇ І ЗУПИНКОВІ ПУНКТИ 160 11.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 160 11.2 ПОСЛУГИ АВТОСТАНЦІЙ 161 11.3 ВИМОГИ ДО АВТОВОКЗАЛАХ І АВТОСТАНЦІЯХ ТА ЗУПИНОК ТАКСІ….162 11.4 ЗУПИНКООВІ ПУНКТИ 168 11.5 ТИПОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ ТА АВТОБУСНИХ ВОКЗАЛІВ 170 11.6 ЕКІПІРОВКА АВТОБУСІВ 173 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЕГКОВИМИ АВТОМОБІЛЯМИ..175 12.1 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. 175 12.1.1 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ 175 12.1.2 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ-ТАКСІ 176 12.2 СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛЕГКОВИМИ ТАКСОМОТОРАМИ 176 12.3 ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ ТАКСІ 179 12.4 ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ МАРШРУТНИМИ ТАКСІ 182 12.5 ТЕХНІКО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ТАКСІ 184 12.5.1 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ АВТОМОБІЛІВ-ТАКСІ 186 12.6 ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЕМ ТАКСІ 187 12.7 ЗАМОВЛЕННЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ НА ПРОКАТ 193 13 ТИПОВІ ПРИКЛАДИ ОБСТЕЖЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ МІСЬКИХ ТА ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ, ЇХНІЙ РОЗРАХУНОК, АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ………………………………….. 195 13.1 КОРЕГУВАННЯ РОЗКЛАДУ РУХУ МІСЬКИХ МАРШРУТНИХ АВТОБУСІВ У ВИХІДНІ І СВЯТКОВІ ДНІ 195 13.2 ДО ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ КВИТКА НА ПРИМІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ 204 13.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОБУСНОГО МАРШРУТУ "НАДВІРНА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК" ЧЕРЕЗ С.М.Т. БОГОРОДЧАНИ ТА ЧЕРЕЗ С. ТИСМЕНИЧАНИ 207 13.4 АНАЛІЗ ДЕЯКИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА 2017-2018 РОКИ 220 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 223


УДК 656.135(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 10

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'