Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

656.13
Б73          Богатчук, І. М.
    Організація пасажирських автомобільних перевезень [Текст] : методичні вказівки для вивчення дисципліни / І. М. Богатчук, Л. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Методичні вказівки для вивчення розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Призначені для допомоги студентам спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Методичні вказівки рекомендовані для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Авто-мобільний транспорт" другого (магістерського) рівня. ЗМІСТ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 5 ВСТУП 7 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 8 1.1. Мета 8 1.2. Завдання дисципліни 8 2. МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 10 2.1. Мета вивчення дисципліни 10 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ 13 3.1 Розвиток пасажирського автомобільного транспорту. Правове забезпечення пасажирського автомобільного тран-спорту 13 3.2 Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів. Тарифи на пасажирські автомобільні перевезення 15 3.3 Обстеження та вивчення пасажиропотоків. Класифікація автобусних маршрутів. Вибір автобусів 18 3.4 Оформлення дорожньої документації та організація праці водіїв. Графіки роботи водіїв та руху автобусів. Облаштування автобусних споруд і автобусів 22 3.5 Організація таксомоторних перевезень 25 4. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 27 4.1 Контрольна робота 29 4.2 Завдання для контрольної роботи 30 4.3 Практичні завдання 32 Практична робота № 1 Побудова картограм пасажиропотоків автобусного маршруту за годинами доби, днями тижня та годинами доби 32 Практична робота № 2 Розрахунок швидкісних показників роботи автобусів на маршруті 36 Практична робота № 3 Визначення продуктивності автобуса. Побудова характеристичних графіків 38 Практична робота № 4 Визначення собівартості автобусних перевезень. Побудова характеристичних графіків 41 Практична робота № 5 Визначення необхідної кількості автобусів та виручки на радіальному маршруті 45 Практична робота № 6 Дослідження та визначення основних експлуатаційних показників транспортного процесу на міському маршруті 48 Практична робота № 7 Визначити техніко-експлуатаційні показники роботи автобуса на міському маршруті 52 Практична робота № 8 Визначити техніко-експлуатаційні і економічні показники роботи автомобілів - таксі 56 Практична робота № 9 Визначення облікової кількості автомобілів-таксі для обслуговування населених пунктів (НП) 58 Практична робота № 10 Розробити розклад і побудувати графік руху автобусів на маятниковому маршруті 61 5. ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 66 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 89


УДК 656.135(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'