Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

656.13
Б73          Богатчук, І. М.
    Організація автомобільних перевезень [Текст] : методичні вказівки / І. М. Богатчук, М. М. Гнип. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 57 c. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Методичні вказівки містять програму, контрольні питаннями та завдання для самостійного вивчення курсу "Організація автомобільних перевезень ". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство". Призначені для підготовки фахівців спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт " денної та заочної форм навчання. ЗМІСТ Умовні позначення 7 Вступ 10 1 Мета і завдання вивчення дисципліни 11 2 Загальні методичні вказівки 12 3 Рекомендована література 14 4 Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація автомобільних та технологічних перевезень" 15 4.1 Єдина транспортна система України 15 4.2 Автомобільні перевезення і транспортні послуги 16 4.3 Управління перевезеннями автомобільним транспортом 17 4.4 Автомобільні транспортні засоби 18 4.5 Експлуатаційні якості автомобільного транспорту 18 4.6 Вантажі, об'єми перевезень, вантажообіг 19 4.7 Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобільного транспорту 20 4.8 Продуктивність автомобіля і автомобільного парку 21 4.9 Собівартість автомобільних перевезень 22 4.10 Вибір вантажного рухомого складу 23 4.11 Організація руху при перевезенні вантажів 24 4.12 Оптимізація транспортних потоків 25 4.13 Основи пасажирських перевезень 25 4.14 Розрахунок необхідної кількості автобусів і таксі 26 4.15 Організація перевезень вантажів 27 4.16 Технологія перевезення вантажів 28 4.17 Організація контейнерних і пакетних перевезень 29 4.18 Міжміські і міжнародні перевезення 30 5 Контрольні завдання 30 Додаток А - Методичні рекомендації до розв`язування задач контрольної роботи 40 Додаток Б - Норми часу простою автомобіля під навантажувально-розвантажувальними операціями 53 Додаток В - Норми технічної швидкості 53 Додаток Г - Залежність коефіцієнта використання вантажопідйомності від класу вантажу 53 Додаток Д - Основні формули, які рекомендуються для розв`язування задач контрольної роботи 54


УДК 656.13(07)

            




Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 7





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'