Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
П85          Прунько, І. Б.
    Відновлення деталей автомобілів [Текст] : методичні вказівки для виконання практичних робіт / І. Б. Прунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, контрольні запитання і завдання. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 - "Автомобільний транспорт". ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………...5 Розділ 1 Способи відновлення деталей……………………………………6 Тема 1 Класифікація способів відновлення деталей……………………...6 Тема 2 Відновлення деталей слюсарно-механічною обробкою…………7 Тема 3 Відновлення деталей способом пластичного деформування (тиском)…………………………………………………………………………....9 Тема 4 Відновлення деталей зварюванням, наплавленням і напаюванням……………………………………………………………………..10 Тема 5 Відновлення напиленням…………………………………………15 Тема 6 Відновлення деталей гальванічним покриттям………………….16 Тема 7 Застосування лакофарбових покриттів в авторемонтному виробництві………………………………………………………………………19 Тема 8 Відновлення деталей із застосуванням синтетичних матеріалів………………………………………………………………………...21 Розділ 2 Технологія відновлення деталей……………………………….23 Тема 1 Загальні положення……………………………………………….23 Тема 2 Розробка технологічних процесів ремонта………………………24 Тема 3 Ремонт деталей класу "корпусні деталі"…………………………25 Тема 4 Ремонт деталей класу "пустотні стержні"……………………….26 Тема 5 Ремонт деталей класів "прямі круглі стержні" і "стержні з фасонною поверхнею"……………………………………………………27 Тема 6 Ремонт деталей класу "диски з гладким периметром"………….28 Тема 7 Ремонт деталей класу "не круглі стержні"……………………….28 Тема 8 Ремонт вузлів і приборів систем охолодження і мащення двигуна…………………………………………………………………….29 Тема 9 Ремонт вузлів і приборів системи живлення і електрообладнання двигуна……………………………………………………………………………30 Тема 10 Ремонт ресор і рам автомобіля…………………………………..32 Тема 11 Ремонт автомобільних шин……………………………………..32 Тема 11 Ремонт автомобільних шин……………………………………..32 Тема 12 Ремонт кузова і кабіни…………………………………………...34 Розділ 3 Технічне нормування праці на АРП……………………………35 Тема 1 Методи технічного нормування праці…………………………...35 Тема 2 Технічне нормування верстатних робіт…………………………36 Тема 3 Технічне нормування ремонтних робіт……………………….….36 Розділ 4 Основи проектування виробничих дільниць АРП…………….37 Тема 1 Методи технічного нормування праці…………………………...38 Список використаної літератури…………………………………………40


УДК 629.33(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'