Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
К85          Криштопа, С. І.
    Основи технічної діагностики автомобілів [Текст] : конспект лекцій / С. І. Криштопа, Ф. В. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 98 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Конспект лекцій складено відповідно до програми курсу "Основи технічної діагностики автомобілів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Конспект лекцій призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт". ЗМІСТ Вступ………………………………………………………..…...5 Тема 1 Технічна діагностика автомобілів. Завдання техні-чного діагностування автомобілів. Системи діагностуван-ня технічного стану автомобіля……………...6 1.1. Основні поняття і терміни технічної діагностики автомо-білів………………………………………………………6 1.2. Завдання технічного діагностування автомобілів……….13 1.3. Елементи діагностування…………………………16 1.4. Системи діагностування технічного стану автомобілів і їхні види………………………………………...17 Тема 2. Діагностичні моделі, параметри й нормативи. Прогнозування технічного стану автомобіля…………….. 23 2.1. Типи діагностичних моделей, їхня характеристика…….23 2.2. Діагностичні параметри та їхня класифікація. Вимоги до діагностичних параметрів……………………………25 2.3. Діагностичні нормативи. Прогнозування технічного стану автомобілів……………………………29 Тема 3. Інформаційно-нормативна база діагностики авто-мобілів. Методи та засоби діагностування…………... 31 3.1. Інформаційно-нормативна база технічної діагностики…31 3.2. Методи діагностування………………………………32 Тема 4. Організація діагностування автомобілів………… 43 4.1. Засоби діагностування та їхня класифікація…………….. 43 4.2. Організація діагностування автомобілів на підприємствах, що мають транспортні засоби………………. 48 4.3. Організація діагностування легкових автомобілів на СТО……………………………………………. 49 Тема 5. Методи та технології діагностування автомобілів за тягово-швидкісними характеристиками. Діагностуван-ня гальмівних систем автомобілів………….51 5.1 Методи та технології діагностування автомобілів за тяго-во-швидкісними характеристиками. Показники, що характе-ризують тягово-швидкісні характеристики автомобі-лів…………………………………………………….. 51 5.2. Діагностування гальмівних систем автомобілів. Методи випробувань та види стендів для діагностування гальмівних систем автомобілів…….……….. 57 Тема 6. Діагностування ходової частини автомобіля……. 67 6.1. Основні несправності ходової частини автомобіля…….. 67 6.2. Діагностування елементів підвіски…………...……….… 69 та електронного обладнання 136 Тема 7. Діагностування технічного стану КШМ та ГРМ двигунів...……………………………………………..… 81 7.1. Діагностика кривошипно-шатунового механізму………. 81 7.2. Діагностика газорозподільного механізму……………… 82 7.3. Діагностування зношення двигуна за параметрами картерної оливи………………….………….…. 87 Тема 8. Діагностування систем мащення, охолодження та живлення двигунів………………………. 89 8.1. Діагностика системи мащення…………………………... 89 8.2. Діагностика системи охолоджування………………...…. 90 8.3. Діагностика системи живлення………………………….. 94 8.4. Діагностика двигуна за складом вихлопних газів…….... 96 Перелік рекомендованої літератури………………..……… 98


УДК 629.33(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'