Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
В43          Виконання магістерської випускної роботи [Текст] : методичні вказівки / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, С. І. Криштопа, Т. В. Дикун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 48 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    У методичних вказівках викладено вимоги до змісту, структури, оформ-лення та захисту магістерської випускної роботи. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм на-вчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт". ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………...….. 5 1.1. Вимоги до магістрів та їхній статус…………………………………………. 5 1.2. Загальні вимоги до магістерських робіт………………………………………. 6 1.3. Критерії оцінювання магістерських робіт…………………………………….. 6 1.4. Державна атестація підготовки магістрів……………………………………. 8 1.5. Загальні вимоги щодо оформлення та обсягу магістерської випускної роботи........................................................ 9 2. ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ…………………..10 2.1. Вибір спрямування та теми магістерської роботи…………………………10 2.2. Вимоги до структури та змісту випускної роботи магістра………13 2.3. Оформлення магістерської випускної роботи………………………………. 17 3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ….20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..…………... 21 ДОДАТКИ………………………………………………………………………….. 22


УДК 629.33(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'