Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
П85          Прунько, І. Б.
    Основи технології ремонту автомобілів [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Прунько, І. М. Богатчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 245 с. – (Каф. автомобільного транспорту). – 236-238.

    В навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал та наведено розрахунки присвячені питанням виробництва та ремонту автомобілів. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт". ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………….6 1. Теоретичні основи ремонту автомобілів………………………………………...9 1.1 Придатність автомобілів і їх складових ……………………………..........9 1.2 Допустимі і граничні зношування деталей і спряжень…………………11 1.3 Несправності деталей і агрегатів…………………………………………13 1.4 Втрата роботоздатності автомобілів через порушення технології їх виготовлення й експлуатації…………………………………………………….16 1.5 Вплив конструктивних і експлуатаційно-технологічних факторів на зміну технічного стану…………………………………………………………..18 1.6 Класифікація відмов автомобілів………………………………………...20 Контрольні запитання…………………………………………………………...22 2. Передремонтне технічне діагностування і прогнозування параметрів технічного стану автомобілів…………………………………………………...23 2.1 Основні поняття та методи діагностування………………………………...23 Контрольні запитання…………………………………………………………...28 3. Технологічні процеси ремонту автомобілів………………………………….29 3.1 Поняття і єдина система технічної документації…………………………...29 3.2 Приймання автомобілів і агрегатів в ремонт і їх зовнішня мийка………..34 3.3 Особливості технології розбирання………………………………………...60 3.4 Технологія очищення й мийки складальних одиниць і деталей………….62 3.5 Дефектація спряжень і деталей та їх комплектування…………………….68 Контрольні запитання…………………………………………………………...86 4 Технологія складання………………………………………………………….88 4.1 Призначення складання. Класифікація з'єднань…………………………...88 4.2 Точність виконання складальних операцій…………………………………89 4.3 Технологічні методи складання……………………………………………..90 4.4 Організаційно-технологічні характеристики складальних операцій……..94 4.5 Особливості складання типових спряжень і з'єднань……………………..96 4.6 Усунення неврівноваженості деталей і вузлів…………………………….106 4.7 Особливості загального складання автомобіля…………………………...110 Контрольні запитання………………………………………………………….114 5. Обкатка, випробування і фарбування……………………………………….116 5.1 Загальні відомості про технологію обкатки………………………………116 5.2 Випробування і регулювання автомобіля…………………………………118 5.3 Короткі відомості про лакофарбові матеріали…………………………….120 5.4 Технологічні методи нанесення лакофарбових покриттів……………….121 5.5 Технологічний процес фарбування автомобіля…………………………..123 Контрольні запитання………………………………………………………….125 6. Методи і способи ремонту…………………………………………………..127 6.1 Мета і способи відновлення деталей і сполучень…………………………127 6.2 Механічні і слюсарно-механічні способи відновлення деталей і сполучень…………………………………………………………………...128 6.3 Електроіскрова обробка і нарощування деталей………………………….133 6.4 Відновлення деталей електролітичними і хімічними покриттями………138 6.5 Ручне зварювання і наплавлення…………………………………………..151 6.6 Відновлення деталей паянням……………………………………………...168 6.7 Способи відновлення деталей полімерними матеріалами……………….172 6.8 Відновлення деталей пластичним деформуванням……………………….176 6.9 Наплавлення металу під шаром флюсу……………………………………181 6.10 Вібродугове наплавлення…………………………………………………185 6.11 Наплавлення у середовищі захисних газів………………………………189 6.12 Наплавлення у середовищі водяної пари………………………………...191 6.13 Відновлення деталей металізацією……………………………………….192 6.14 Електрошлакове наплавлення…………………………………………….197 6.15 Контактне наварювання …………………………………………………..198 6.16 Наплавлення порошковим дротом і стрічкою…………………………...200 6.17 Плазмене зварювання і наплавлення……………………………………..201 6.18 Газополуменеве наплавлення…………………………………………….203 6.19 Електроімпульсне наплавлення…………………………………………..204 6.20 Індукційне наплавлення…………………………………………………..210 6.21 Електроферомагнітне наплавлення………………………………………211 6.22 Магнітно-імпульсне припікання………………………………………….212 Контрольні запитання………………………………………………………….213 7. Проектування технологічних процесів……………………………………..214 7.1 Основи проектування технологічних процесів відновлення деталей……214 7.2 Організація проектування технологічних процесів відновлення деталей……………………………………………………………………....221 7.3 Нормативно-технічна, конструкторська і технологічна документація на відновлення деталей…………………………………………………….228 7.4 Аналіз можливості і доцільності відновлення деталей та вибір способів усунення дефектів………………………………………………………….233 Контрольні запитання………………………………………………………….235 8. Нормування ремонтних робіт………………………………………………236 8.1 Класифікація витрат робочого часу……………………………………….236 8.2. Технічне нормування розбирально-складальних робіт……………………….238 8.3 Нормування ремонтних робіт (слюсарних, ковальських, малярних, зварювальних та інш.)……………………………………………...240 Контрольні запитання………………………………………………………….243 9. Розробка технологічного маршруту виробництва деталі………………...245 9.1 Аналіз вихідних даних……………………………………………………..245 9.2 Кількісна оцінка виробництва деталей……………………………………245 9.3 Розрахунок маси деталі…………………………………………………….246 9.4 Розробка технологічних операцій…………………………………………246 9.5 Визначення міжопераційних припусків і вибір заготовки………………247 9.6 Вибір технологічних баз…………………………………………………...253 9.7 Вибір виду і методів обробки вихідної заготовки………………………..255 9.8 Розробка технологічного маршруту обробки вихідної заготовки деталі.257 Контрольні запитання………………………………………………………….260 Додатки………………………………………………………………………….262 Список використаної літератури………………………………………………270


УДК 629.33(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 3 3
К/сх - Книгосховище 1 1
ЧЗТГ - Зал. техн. та гум. наук 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 3 Завантажень: 7

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'