Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

621.1.01
Д49          Козак, Л. Ю.
    Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки [Текст] : лабораторна робота №1 / Л. Ю. Козак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 18 с. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Лабораторна робота з дисципліни "Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки" містять необхідний матеріал для вивчення основних методів та приладів для вимірювання. В лабораторних роботах описано класифікацію, принцип роботи приладів для вимірювання температури, тиску і витрати рідких і газоподібних речовин, метрологічні характеристики приладів, методи обробки результатів вимірювання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа". Laboratory work on the subject "Thermodynamics, Heat Transfer and Thermal Equipment" contains the necessary material for learning the basic methods and devices for measuring. In Laboratory work describes classification, principle of operation of devices for measuring the temperature, pressure and flow of liquid and gaseous substances; metrological characteristics of devices; methods of processing the results of measurement. Designated for bachelor's degree in specialty 185 "Oil and Gas Engineering and Technology". CONTENTS 1. Purpose and tasks of the work.…………………………….. 4 2. Theoretical information 2.1The conception of measurement………………...…………. 4 2.2 Information on measuring instruments ….………….….….5 2.3 General data on measurement precision and measurement error ……………………………………...…... 7 2.4 Class of precision of the device …………………………... 9 2.5 Definition of measurement precision ……………………...10 3. Measurement of temperature……………………………….. 12 3.1 Instrumentalities of measuring temperature………..…12 3.2 Basic conditions for the correct determination of temperature………………………..….… 13 4. Measuring the pressure 4.1 General concepts. Units of pressure…………………......14 4.2 Instrumentalities of measuring pressure………………....13 4.3 Basic information on pressure measurement………….15 5. Measuring the flow rate of liquids, gases and vapors 5.1 Basic concepts. Units of flow rate……………………………..16 5.2 Measuring instruments……………..………….………..…... 16 5.3 General guidance on measuring a flow of a substance……...17 Checklist questions ……...…..……………………….……… 18


УДК 621.1.01(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 9

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'