Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

621.891
П85          Прунько, І. Б.
    Тертя і знос транспортних засобів [Текст] : метод. вказ. / І. Б. Прунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 43 с. – (Каф. нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки).

    Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Тертя і знос транспортних засобів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт". Зміст С. Вступ 4 1 Мета і завдання вивчення дисципліни 5 2 Загальні методичні вказівки 6 3 Рекомендована література 8 4 Методичні вказівки до вивчення курсу "Тертя і знос транспортних засобів" 9 4.1 Загальні положення про тертя, знос і мащення 9 4.2 Фізико-механічні властивості, мікрогеометрія і контакт поверхонь тертя деталей машин 10 4.3 Основні закономірності тертя 11 4.4 Основні закономірності зношування 12 4.5 Основні закономірності мащення 13 4.6 Методи і обладнання для визначення тріботехнічних характеристик пар тертя 15 4.7 Загальні положення про тріботехнічні матеріали і розрахунки пар тертя 16 4.8 Способи підвищення надійності і довговічності пар тертя 17 5 Завдання на контрольну роботу і практичні заняття 19 6 Методичні вказівки до виконання контрольних завдань 25 Додаток А. Схеми найбільш поширених пар тертя 31 Додаток Б. Класифікація видів тертя, зношування та мащення за ДСТУ 2823-94 33 Додаток В. Дослідження процесів тертя, зношування та мащення спряжених пар тертя 40


УДК 621.891(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'