Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

621.891
П85          Прунько, І. Б.
    Тертя і знос транспортних засобів [Текст] : лабораторний практикум / І. Б. Прунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 62 с. – (Каф. нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки).

    Лабораторний практикум складений відповідно до програми курсу "Тертя і знос транспортних засобів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт". З М І С Т Вступ ………………………………………..……………………................ 3 1. Матеріальне забезпечення.............…………………………………….... 3 2. Техніка безпеки і охорона НС………………………………………....... 3 3. Зміст робіт.....................................…………………………………….… 4 Лабораторна робота №1. Типові машини тертя та схеми трибоконтакту ..………………………….…4 Лабораторна робота №2. Методи виміру сили тертя………………...…………………………………... 13 Лабораторна робота №3. Методи вимірювання температури в зоні тертя……………………………..20 Лабораторна робота №4. Методи вимірювання зношування ……….………………………………….. 25 Лабораторна робота №5. Види абразивного зношування……..…….…………………………………. 33 Лабораторна робота №6. Дослідження триботехнічних характеристик полімерних матеріалів ……41 Лабораторна робота №7. Вплив плівок на механічні властивості твердих тіл….…………………….47 Лабораторна робота №8. Практичне застосування явища вибіркового перенесення у вузлах тертя………………………………………………………………………….…… 52 Рекомендована література………………………………………………… 62


УДК 621.891(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'