Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
К85          Криштопа, С. І.
    Комп'ютерна діагностика автомобілів [Текст] : метод. вказ. для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 51 с. – (Каф. нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки).

    Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Комп'ютерна діагностика автомобілів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт". ЗМIСТ Вступ.............................................................................4 Мета і завдання дисципліни………………............................5 Розподіл видів занять…………………...................................6 Перелік базових дисциплін……………………..................... 6 Робоча програма курсу….............................................7 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи діагностики комп'ютерних систем автомобілів…… …………..……….. 7 Змістовий модуль 2. Діагностування автомобільних комп'ютерних систем та їхніх елементівмобілів..………...28 Зміст лабораторних занять та колоквіумов……………..… 46 Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт для студентів заочної форми навчання………………………………………..…… 47 Перелік рекомендованих джерел………………..………… 49


УДК 629.33(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 7

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'