Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

656.13
Б73          Богатчук, І. М.
    Організація пасажирських автомобільних перевезень [Текст] : практикум / І. М. Богатчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 43 с. – (Каф. нафтогазового технологічного транспорту).

    Практикум призначений для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при виконанні практичних робіт з дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень". Практикум рекомендований для студентів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" з галузі знань 27 "Транспорт". ЗМІСТ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ВСТУП 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 2 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 3 ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 3.1 Контрольна робота 3.1.1 Загальні методичні вказівки…………………………………….. 3.2 Завдання для контрольної роботи…………………………………... 3.3 Практичні завдання…………………………………………………… Практична робота № 1 Побудова картограм пасажиропотоків автобусного маршруту за годинами доби, днями тижня та годинами доби………………………………….. Практична робота № 2 Розрахунок швидкісних показників роботи автобусів на маршруті….. Практична робота № 3 Визначення продуктивності автобуса . Побудова характеристичних графіків. Практична робота № 4 Визначення собівартості автобусних перевезень. Побудова характеристичних графіків………………………………………………………………………... Практична робота № 5 Визначення необхідної кількісті автобусів та виручки на радіальному маршруті……………………………………………………………………… Практична робота № 6 Дослідження та визначення основних експлуатаційних показників транспортного процесу на міському маршруті…………………….. Практична робота № 7 Визначити техніко-експлуатаційні показники роботи автобуса на міському маршруті………………………………………………………………… Практична робота № 8 Визначити техніко-експлуатаційні і економічні показники роботи автомобілів - таксі………………………………………………………………………….. Практична робота № 9 Визначення облікової кількості автомобілів-таксі для обслуговування населених пунктів (НП)………………………………………………………… Практична робота № 10 Розробити розклад і побудувати графік руху автобусів на маятниковому маршруті………………………………………………………………………… Перелік рекомендованих джерел


УДК 656.135(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 14

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'