Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

629.33
К85          Криштопа, С. І.
    Основи технічної діагностики автомобілів [Текст] : метод. вказ. для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 37 с. – (Каф. нафтогазового технологічного транспорту).

    Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Основи технічної діагностики автомобілів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт". ЗМIСТ Вступ.......................................................................................... 4 Мета і завдання дисципліни………………............................ 5 Розподіл видів занять…………………................................... 5 Перелік базових дисциплін……………………..................... 6 Робоча програма курсу…........................................................ 6 Змістовий модуль 1. Теоретичні положення технічної діагностики автомобілів…………………………………….. 6 Змістовий модуль 2. Діагностування систем АТЗ………... 18 Зміст лабораторних занять та колоквіумов……………..… 32 Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт для студентів заочної форми навчання………………………………………..…… 33 Навчально-методичне забезпечення дисципліни………… 34


УДК 629.33(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'