Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

622.276
В70          Вольченко, Д. О.
    Технологія розробки нафтових родовищ [Текст] : практикум / Д. О. Вольченко, І. М. Драган. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 84 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ).

    Практикум містить основні розрахункові формули і залежності для визначення показників розробки при пружноводонапірному, режимі розчиненого газу, жорстководонапірному, заводненні і газонапірному режимах. Розглянуто прогнозування видобутку нафти на наступні роки розробки родовища, розробка покладів нафти тепловими методами і горизонтальними свердловинами. Наведено приклади розв'язування типових задач. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа". ЗМІСТ Стор. Вступ ………………………………………………………………………………..…. 4 1 ОСНОВНІ ГІДРОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ ПРИ ПРУЖНОМУ РЕЖИМІ ….............................................5 1.1. Визначення нафтовилучення залежно від пружних властивостей рідини і породи ………………………….………………………………………….….. 6 1.2. Прогнозування зміни тиску на контурі нафтового покладу при пружному режимі в законтурній області пласта …………………………………..… 8 1.3. Визначення зміни тиску в пласті при пружному режимі …………….……10 1.4. Зміна тиску в пласті при пружному режимі …………………….…………… 13 2 ОСНОВНІ ГІДРОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ ПРИ РЕЖИМІ РОЗЧИНЕНОГО ГАЗУ ..………………...………… 17 2.1. Визначення нафтонасиченості на кінець інтервалу зміни тиску …22 2.2. Визначення термінів розробки ……………………………………………..…. 25 2.3. Визначення коефіцієнта нафтовилучення …………………………………..... 25 3 ОСНОВНІ ГІДРОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ ПРИ ЖОРСТКОВОДОНАПІРНОМУ РЕЖИМІ ……………...…. 27 3.1. Розрахунок розподілу тиску в прямолінійній ділянці покладу, який працює в умовах природного водонапірного режиму ………………...…27 3.2. Розрахунок дебітів кругового покладу при природному водонапірному режимі ………………………………………………………………... 30 3.3. Визначення нафтонасиченості на фронті витіснення нафти водою ……...… 32 3.4. Визначення дебітів (вибійних тисків) для покладів нафти з рухомим контуром ВНК ……………………………………………………………… 34 4 ОСНОВНІ ГІДРОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗАВОДНЕННІ …36 4.1. Визначення тиску на вибої нагнітальної свердловини ……………………36 4.2. Визначення кількості води, яка нагнітається в поклад ……………….. 37 4.3. Визначення приймальності водонагнітальної свердловини …………38 4.4. Визначення кількості водонагнітальних свердловин ……………………….39 5 ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА ПРИ ГАЗОНАПІРНОМУ РЕЖИМІ ……………………………………………………... 42 6 ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДОВИЩ …………………………………………………………… 45 6.1. Прогнозування видобутку нафти на відпрацьований свердловино-день ……………………………………………………………………… 45 6.2. Прогнозування видобутку нафти за характеристиками витіснення …….…..52 7 РОЗРОБКА НАФТОВИХ РОДОВИЩ ТЕПЛОВИМИ МЕТОДАМИ …….… 73 7.1. Розрахунок основних показників розробки нафтового покладу методом створення внутрішньопластового рухомого вогнищевого горіння …73 7.2. Розрахунок промислового процесу теплової обробки пласта ………………. 75 7.3. Розрахунок теплової обробки виснаженого нафтового пласта комбінованим методом …………………………………………….………………….. 77 8 РОЗРОБКА ПОКЛАДІВ НАФТИ ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ СВЕРДЛОВИНАМИ …………………………………………………………………. 79 Список використаної літератури ……………………………………………......…. 84


УДК 622.276(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 43

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'