Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

622.276
Б77          Бойко, В. С.
    Технологія і проектування розробки нафтових родовищ [Текст] : зб. задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 84 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ).

    Збірник задач укладено на основі багаторічного досвіду викладання дисциплін "Технології розробки нафтових родовищ" і "Проектування розробки нафтових родовищ" у вищому технічному навчальному закладі, а також досвіду застосування методів цих навчальних дисциплін для розв'язування практичних задач з нафтогазовидобування. Збірник є систематизованою підбіркою задач з технології і проектування розробки нафтових родовищ різної складності відповідно до всіх розділів навчальних програм. Призначений для студентів вищих навчальних закладів нафтогазового профілю, а також може бути корисним для аспірантів, інженерно-технічних і наукових працівників. ЗМІСТ Передмова …………………………………………………… 4 1. Підготовка вхідних даних для проектування розробки родовища………………………………………………… 6 2. Підготовка параметрів покладу для моделювання розробки родовища…………………………………….. 41 3. Основні гідродинамічні розрахунки при режимах виснаження……………………………………………... 46 4. Основні гідродинамічні розрахунки при режимі витіснення нафти водою………………………………. 54 5. Прогнозування і проектування технологічних показників розробки родовищ……………………….... 66 Список літератури…………………..


УДК 622.276

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 59

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'