Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

622.276.04
В64          Возний, В. Р.
    Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ [Текст] : посібник / В. Р. Возний, О. Р. Кондрат, Д. О. Вольченко. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – 395 с. : рис.

   У посібнику викладені основні відомості про організацію розробки та експлуатацію морських нафтових і газових родовищ у світі та в Україні. Описані родовища України, технічні засоби і технології видобування, підтримування пластового тиску, збирання і підготовки до транспортування нафтогазопромислової продукції. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Видобування нафти і газу". Вступ 16 1 СВІТОВИЙ ОКЕАН 18 1.1 Запаси води на Землі і водообмін 18 1.2 Проблеми Світового океану 19 1.3 Межі Світового океану 19 1.4 Вплив природних факторів на освоєння морських нафтогазових родовищ 21 1.4.1 Метеорологічні і гідрологічні умови 23 1.4.2 Льодові навантаження на шельфові споруди і типи льодових утворень 24 1.4.3 Склад пластової продукції і її властивості 26 1.4.3.1 Нафта 27 1.4.3.2 Газ 28 1.4.3.3 Пластові води 30 1.5 Міжнародне морське право 31 1.5.1 Суть і значення міжнародного морського права 31 1.5.2 Правовий статус і режим морських просторів 32 1.5.2.1 Міжнародна правова класифікація морських просторів 32 1.5.2.2 Коротка характеристика з класифікації і визначення простору світового океану 32 1.5.2.3 Внутрішні морські води 33 1.5.2.4 Територіальне море 33 1.5.2.5 Відкрите море 33 1.5.2.6 Прибережна зона 33 1.5.2.7 Економічна зона 34 1.5.2.8 Континентальний шельф 34 2 ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ МОРСЬКИХ НАФТО ГАЗОВИХ РОДОВИЩ 36 2.1 Світовий досвід 36 2.2 Історія освоєння Південного регіону України 41 2.3 Природні резервуари і басейни морського регіону України 48 2.3.1 Стратиграфічний нарис 49 2.3.2 Нафтогазоносність 60 2.3.3 Розробка родовищ 64 2.4 Стан запасів і ресурсів вуглеводнів 66 2.4.1 Одеське газове родовище 68 2.4.2 Голицинське газоконденсатне родовище 70 2.4.3 Південно-Голицинське газове родовище 72 2.4.4 Шмідтівське газове родовище 74 2.4.5 Штормове газоконденсатне родовище 76 2.4.6 Архангельське газове родовище 78 2.4.7 Стрілкове газове родовище 80 2.4.8 Морське газове родовище 83 3 ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУРОВИХ РОБІТ 86 3.1 Бурові установки 86 3.2 Бурове обладнання 89 3.3 Свердловина 96 4 МОРСЬКІ НАФТОГАЗОВІ СПОРУДИ (МНС), ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 106 4.1 Призначення і типи морських стаціонарних 108 платформ 4.2 Класифікація морських стаціонарних платформ 109 4.2.1 Жорсткі морські стаціонарні платформи 111 4.2.2 Гравітаційні морські стаціонарні платформи (ГМСП) 114 4.2.3 Гравітаційно-пальові морські стаціонарні 115 платформи 4.3 Пружні морські стаціонарні платформи 116 4.4 Морські стаціонарні платформи для роботи в північних і арктичних умовах 118 4.5 Класи і типи плавучих бурових засобів 122 4.5.1 Технологічне обладнання на СПБУ 124 4.5.2 Буровий інструмент і технологічні матеріали 129 4.5.3 Призначення, склад і класифікація енергетичних установок СПБУ 129 4.5.4 Суднові і спеціальні пристрої 131 4.5.5 Якірні механізми 13 2 4.5.6 Швартове обладнання 132 4.5.7 Засоби порятунку 133 4.5.8 Сигнальні засоби 133 4.5.9 Засоби зв'язку і навігації 134 4.5.10 Експлуатація СПБУ 134 4.5.11 Забезпечення життєдіяльності СПБУ 135 4.6 Напівзанурені плавучі установки 138 4.6.1 Призначення НЗПУ 138 4.6.2 НЗПУ з гнучкими зв'язками 140 4.6.3 Занурені бурові установки (ЗБУ) 142 4.7 Плавучі бурові установки (ПБУ) 145 4.7.1 Призначення та особливості конструкцій ПБУ 145 4.7.2 Компенсатор вертикальних переміщень 148 4.7.3 Особливості буріння свердловин з бурового судна(БС) 149 5 РОЗРОБКА МОРСЬКИХ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ 153 5.1 Технологія розробки морських нафтогазових родовищ 154 5.1.1 Технологічний статус робіт на великих глибинах для розробки морських родовищ 155 5.1.2 Термінали 157 5.1.3 Вибір технології для проекту морської розробки 158 5. 1 .4 Технічне здійснення проекту 159 5.1.5 Екологія і безпека 15 9 5.1.4 Витрати 159 5.1.5 Стратегічні питання 160 5.1.6 Фінансування 160 5.2 Режими розробки родовищ природних вуглеводнів 161 5.2.1 Системи розміщення свердловин на родовищі 165 5.2.2 Оцінка ефективності охоплення пласта витісненням 169 5.2.3 Фактори, які ускладнюють розробку родовища 172 5.2.4 Розміщення свердловин на родовищі 174 5.2.5 Закінчування свердловин 181 5.2.6 Горизонтальні, багатостовбурні і розгалужені свердловини 182 5.2.7 "Розумні" свердловини 189 6 ЕКСПЛУАТАЦІЯ МОРСЬКИХ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ 192 6.1 Розміщення свердловин на морських платформах і їх призначення 192 6.2 Підготовка морських свердловин до експлуатації 194 6.3 Фонтанна експлуатація 195 6.3.1 Типи фонтанних свердловин, види й умови фонтанування 195 6.4 Механізовані способи експлуатації нафтових свердловин 203 6.4.1 Газліфтний видобуток нафти 203 6.4.1.1 Конструкції і системи газліфтних підйомників 205 6.4.1.2 Пуск газліфтної свердловини у роботу 207 6.4.2 Глибинно-насосна експлуатація нафтових свердловин 210 6.4.2.1 Видобуток нафти свердловинними штанговими насосами 211 6.4.2.1.1 Подавання штангової насосної установки і чинники, які впливають на неї 215 6.4.2.1.2 Навантаження, які діють на насосні штанги 217 б.4,,2.2 Видобуток нафти гідропоршневими насосами 221 6.4.2.3 Видобуток нафти електровідцентровими насосами 224 6.4.2.3.1 Підбір установок електровідцентрових насосів до свердловин 229 6.5 Сумісно-роздільні способи видобутку пластової продукції і запомповування води в пласт 231 6.6 Експлуатація газових свердловин 231 6.7 Вимір видобувної продукції 232 7 ПІДВОДНИЙ ВИДОБУТОК 235 7.1 Конструкції гирла підводних свердловин 235 7.2 Різні типи конструкцій гирла підводних свердловин 243 7.3 Закінчування підводних свердловин 252 7.3.1 Доступ під час монтажу і закінчування 254 7.3.2 Доступ до вибою 255 7.3.3 Доступ до дна 256 7.4 Системи керування фонтанною арматурою підводних свердловин 258 7.5 Райзери (стояки) 261 7.5.1 Гнучкі райзери конструкції "Кофлексін" 262 7.5.2 Жорсткі райзери 264 7.6 Освоєння маргінальних родовищ 268 7.7 Підводне підготовляння продукції морських свердловин 275 7.7.1 Сепаратори нафти і газу 276 7.7.2 Системи скидання газу 278 7.7.3 Маніфольд 279 7.7.4 Підводне підготовляння продукції свердловини 279 8 СИСТЕМИ ЗБОРУ І ПІДГОТОВКИ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ МОРСЬКИХ СВЕРДЛОВИН 285 8.1 Основні принципи формування системи морської підготовки продукції свердловини 285 8.2 Основні вимоги до морських установок з підготовки нафти і газу 288 8.3 Технологічні схеми підготовування продукції морських свердловин 290 8.3.1 Принципові технологічні схеми підготовки газу і конденсату на морі 291 8.3.2 Принципові технологічні схеми підготовки нафти на морських платформах 296 8.4 Технологічне обладнання на платформах для підготовки продукції морських свердловин 297 8.4.1 Сепараційне обладнання 298 8.4.1.1 Технологія сепарування обводнених нафт 300 8.4.1.2 Технологія сепарування нафти з високим газовмістом 302 8.4.1.3 Технологія сепарування високов'язких нафт 3 04 8.4.1.4 Технологія сепарування нафт з високим вмістом сірководню і вуглекислого газу 305 8.4.2 Обладнання для осушування газу 308 8.4.3 Теплообмінне обладнання 311 8.4.4 Насосно-компресорне обладнання 314 8.5 Засоби контролю і автоматизації на морських платформах 314 8.5.1 Автоматизація технологічних процесів підготовки нафти і природного газу 315 8.6 Вимоги до вибору матеріалів і захисту від корозії 317 9 ПІДГОТУВАННЯ ВОДИ НА МОРСЬКИХ РОДОВИЩАХ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ 320 9.1 Теоретичні і практичні основи підготовляння води для ППТ 320 9.1.1 Специфіка запомповування води на морських нафтогазових покладах 324 9.2 Характеристика пластових вод і їх очищення 325 9.2.1 Механічне очищення води 326 9.2.2 Хімічне очищення води 329 9.2.3 Гідроциклони 330 9.2.4 Центрифугування 331 9.2.5 Фільтрування 332 9.2.5.1 Гравійно-піщані фільтри 333 9.2.6 Електрохімічне очищення 335 9.2.7 Озонування 336 9.3 Характеристика морської води і її підготовлення до запомповування 337 9.3.1 Вимоги до якості води, яка використовується для заводнення нафтових колекторів 339 9.3.2 Підготування морської води до запомповування в продуктивні пласти 342 9.3.2.1 Схеми підготування морської води 342 10 МОРСЬКІ НАЛИВНІ ПРИСТРОЇ 345 10.1 Загальна характеристика точкових пристаней 347 10.2 Розрахунок параметрів точкової пристані 350 10.3 Основні вимоги до танкера-сховища 354 10.4 Виносна точкова пристань з анкерним кріпленням CALM 355 10.5 Виносна одноопорна пристань з анкерним кріпленням SALM 356 10.6 Шарнірно закріплена на дні колона для відвантажування нафти ALC 358 10.7 Виносна точкова пристань для незахищених акваторій ELSBM 360 10.8 Буй SPAR 360 10.9 Швартова турель 363 10.10 Монопаля 365 10.11 Монтаж точкових пристаней. Швидкість наливу нафти в морі 365 11 ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА МОРСЬКИХ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ 3 71 11.1 Аналіз і оцінка вражаючих факторів основних небезпек, які виникають на МСП 373 11.2 Протипожежні зони платформи 373 11.3 Система виявлення пожеж і газів 374 11.4 Факельна система 375 11.5 Пасивний захист платформи 376 11.6 Забезпечення безпеки житлового модуля 377 12 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА І ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 379 12.1 Охорона здоров'я 379 12.1.1 Охорона здоров'я при бурінні 379 12.1.2 При розробці родовищ 380 12.2 Техніка безпеки 380 12.2.1 Методологія аналізу рівнів ризику 3 81 12.2.2 Аналіз рівнів ризику для різних варіантів 382 12.2.3 Інші фактори ризику 386 12.3 Екологічна небезпека 389 Перелік використаних джерел 394


ISBN 978-966-640-332-5УДК 622.276.04(075.8)+622.279.04(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 31 30
К/сх - Книгосховище 2 2
ЧЗТГ - Зал. техн. та гум. наук 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 414 Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'