Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

622.276
Б77          Бойко, В. С.
    Технологія видобування нафти [Текст] : зб. задач ; навч. посіб. Ч. 5 / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 92 с.

   У збірнику задач викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричний умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу , процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження. Подано приклади розв'язання задач графічним і аналітичним методами, у т. ч. Із використанням ПЕОМ, а також умови задач для самостійного розв'язування. Збірник задач видруковано окремими частинами. Частина V вміщує умови навчальних задач із технології видобування нафти, які пропонуються студентам для розв'язання і перевірки засвоєних знань, стосовно до основного напрямку діяльності інженера-технолога з нафтовидобування і згідно з програмою навчальної дисципліни. У збірнику поміщено також задачі, які доцільно використовувати як типові розрахунки (з варіантними даними для кожного студента). Збірник задач в електронній версії використовується в навчальному процесі з 1998 р. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Видобування нафти і газу" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090304 - спеціаліст, а також за суміжними спеціальностями. ЗМІСТ 1 Фізичні властивості нафти, нафтового газу і пластової води ………………………………………………….…….4 2 Енергетична характеристика процесів видобування нафти …………………………………………………….…..10 3 Перфорація, освоєння і дослідження свердловин ………………………………………………….18 4 Підвищення продуктивності і приймальності свердловин діянням на привибійну зону пласта…………………33 5 Рух газорідиної суміші у вертикальних трубах …………………………………………39 6 Фонтанна експлуатація свердловин …………………………………………………………………………………..43 7 Газліфтна експлуатація свердловин …………………………………………………………………57 8 Штангово-насосна експлуатація свердловин ……………………………………………………….67 9 Експлуатація свердловин відцентровими та іншими насосами …………………………………………………….83 Перелік рекомендованих джерел ……………………………………………………………………………….91


УДК 622.276(076.1)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 76 76
К/сх - Книгосховище 5 5


Теми документа


Статистика використання: Видач: 93 Завантажень: 31

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'