Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

621.43.03
К82          Криштопа, С. І.
    Двигуни із системами впорскування бензину [Текст] : навч. посіб. / С. І. Криштопа, Т. В. Дикун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 239 с.

   Навчальний посібник складено згідно з робочою програмою дисципліни "Комп'ютерні системи двигунів внутрішнього згоряння". Приведений навчальний посібник містить питання пов'язані з будовою систем упорскування бензину, їх несправностями, діагностуванням та технічним обслуговуванням. Детально наведена будова та принцип дії електронних систем розподіленого впорскування бензину, електронних систем центрального впорскування бензину, об'єднаних електронних систем упорскування й запалення (комплексних систем керування двигуном), механічних систем упорскування бензину, механічних систем упорскування бензину з електронним керуванням. Приділена значна увага особливостям будови й перевірки елементів систем упорскування та представлена широка гамма обладнання для діагностування інжекторних двигунів. З метою практичного засвоєння викладених теоретичних положень наведені симптоми, наслідки несправностей та особливості діагностування систем упорскування конкретних інжекторних двигунів деяких, розповсюджених на Україні автомобілів, які збираються в даний час на українських автозаводах. Викладені тенденції розвитку систем керування бензиновими двигунами. Призначений для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт. ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................7 1.Система електронного розподіленого впорскування бензину "L-Jetronic"....12 1.1. .Загальні відомості про систему впорскування бензину " L-Jetronic "…...12 1.2.Будова та принцип дії системи впорскування бензину " L-Jetronic "..........13 1.3.Особливості будови та принцип дії елементів системи впорскування бензину " L-Jetronic "..............................................................................................21 1 4 Перевірка системи впорскування "L-Jetronic " та її елементів……….....39 2 Системи електронного розподіленого впорскування бензину "LЕ-Jetronic" та " LН-Jetronic "...........................................................................................................47 2.1 Загальні відомості про систему впорскування бензину " LЕ-Jetronic "......47 2.2 Загальні відомості про систему впорскування бензину " LН-Jetronic "......49 2.3 Будова та принцип дії системи впорскування бензину " LН-Jetronic "......49 2.4 Особливості будови та принцип дії елементів систем упорскування бензину " LЕ-Jetronic " та " LН-Jetronic "………………………………………...61 2.5 Перевірка систем упорскування бензину " LЕ-Jetronic ", " LН-Jetronic " та їхніх елементів..........................................................................................................71 3 Системи центрального впорскування бензину................................................79 3.1 Загальні відомості про системи центрального впорскування бензину.....79 3.2 Будова та принцип дії системи центрального впорскування бензину " Mono-Jetronic "..........................................................................................................79 3.3 Будова та принцип дії системи центрального впорскування бензину " Opel-Multec"........................................................................................................................85 4. Комплексні системи керування двигуном........................................................89 4.1. Загальні відомості про комплексні системи керування двигуном.............89 4.2. Будова і та принцип дії комплексних систем керування двигуном "Motronic".....93 4.3. Будові та принцип дії комплексних систем керування двигуном "Fenix"...107 4.4. Особливості будови та принципу дії підсистем запалення комплексних систем керування двигуном...................................................................................117 4.5. Особливості будови та принцип дії елементів комплексних систем керування двигуном...............................................................................................121 4..6 Перевірка елементів комплексної системи керування двигуном.............126 4.7. Будова та принцип дії підсистеми самодіагностування двигуна..............131 5. Система механічного впорскування бундзину ,, К-Jetronic".......................137 5.1 Загальш відомості про систему впорскування бензину "К-Jetronic ".......137 5.2 Будова та принцип дії системи впорскування бензину "К-Jetronic ".........139 5.3 Особливості будови та принцип дії елементів системи впорскування бензину "К-Jetronic "..............................................................................................145 5.4 Перевірка системи впорскування бензину "К-Jetronic" та її елементів.....158 6. Система механічного впорскування бензину з електронним керуванням ,,КЕ-Jetronic ".............................169 6.1 Загальні відомості про системи впорскування "КЕ-Jetronic"……...............169 6.2 Будова та принцип дії системи впорскування бензину "КЕ-Jetronic"........171 6.3 Особливості будови та принцип дії елементів системи впорскування "КЕ-Jetronic ".................176 6.4 Перевірка системи впорскування "КЕ-Jetronic " та її елементів.................180 7.Обладнання для діагностування двигунів із системами впорскування бензину..........193 7.1 Загальні відомості про обладнання для діагностування двигунів із системами впорскування бензину........................................................................193 7.2 Діагностичне обладнання вищої групи для діагностування двигунів із системами впорскування бензину........................................................................193 7.3 Діагностичне обладнання середньої групи для діагностування двигунів із системами впорскування бензину.......................................................................195 7.4 Портативне діагностичні; обладнання для діагностування двигунів із системами впорскування бензину.......................................................................196 7.5 Діагностичне обладнання на базі РС-мотор-тестерів для діагностування двигунів із системами впорскування бензину...................................................198 7.6 Методика пошуку несправностей двигунів з системами впорскування бензину з допомогою мотор-тестерів…………………………………………..200 8 Діагностування і технічне обслуговування двигунів із системами впорскування бензину............................................................................................205 8.1 Діагностування підсистеми впорскування бензину системи керування двигуном.................................................................................................................205 8.2 Діагностування підсистеми запалення системи керування двигуном.......209 8.3.Технічне обслуговування двигунів з системами впорскування бензину…211 8.4 Діагностування і регулювання токсичності відпрацьованих газів двигунів із системами впорскування бензину....................................................................212 8.5 Діагностування і технічне обслуговування форсунок двигунів із системами впорскування бензину........................................................................217 8.6 Заходи безпеки при експлуатації, діагностуванні та технічному обслуговуванні двигунів із системами впорскування бензину..........................220 9 Особливості будови, симптоми та наслідки несправностей деяких конкретних двигунів із системами впорскування бензину................................222 9.1. Загальні відомості............................................................................................222 9 2. Особливості будови, симптоми і наслідки несправностей комплексної системи керування двигуном ЗМЗ-4062 автомобіля ГАЗ-3110.........................222 9 3. Особливості будови, симптоми і наслідки несправностей комплексної системи керування двигуном ВАЗ-2111 автомобіля ВАЗ-2110.........................226 10 Перспективи розвитку систем керування бензиновими двигунами...........233 10.1 Загальні тенденції розвитку систем керування бензиновими двигунами......233 10.2 Перспективи розвитку систем упорскування бензину...........................233 10.3 Перспективи розвитку елементів комплексних систем керування бензиновими двигунами......................................................................................236 Перелік рекомендованої літератури...................................................................238


УДК 621.43.03(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 85 85
К/сх - Книгосховище 5 5


Теми документа


Статистика використання: Видач: 13

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'