Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

622.276
Л12          Лабораторний практикум з технології видобування нафти [Текст] : метод. вказівки. Ч.1 : Роботи № 1-9 / В. С. Бойко, Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 100 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 100.

    В методичних вказівках наведено 9 лабораторних робіт з описом їх мети, задач виконання, теоретичних положень з тем по даних роботах, обладнання і приладів, що використовуються в роботах, порядку проведення робіт. Даються вказівки з підготовки до занять та оформлення звітів, контрольні запитання і список рекомендованої літератури. В лабораторному практикумі описано призначення і будову приладів і апаратури, що використовуються при дослідженнях свердловин, в технології і техніці видобутку нафти, при різних способах експлуатації свердловин. Лабораторний практикум призначений для підготовки та виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія видобування нафти" студентами спеціальності "Видобування нафти і газу". ЗМІСТ Стор. Вступ ......………………………….………………………. 4 Лабораторна робота №1. Ознайомлення з обладнанням і технікою відбору та зберігання проб пластової нафти. ……… 6 Лабораторна робота №2. Вивчення конструкцій глибинних манометрів ........................................................ 15 Лабораторна робота №3. Технологія вимірювань з допомогою свердловинних приладів. ...………................ 31 Лабораторна робота №4. Лабораторна повірка мано-метра МГН-2 і розшифровка показів глибинного манометра. …….................................................................41 Лабораторна робота № 5. Вивчення приладів і апаратури для вимірювання температури. ……...……… 50 Лабораторна робота №6. Вивчення установок та приладів для дослідження властивостей пластових нафт. ........................57 Лабораторна робота №7. Визначення тиску насичення нафти газом і коефіцієнта стисливості нафти на установці АСМ-300М.…….............................…..….……. 68 Лабораторна робота №8. Визначення в'язкості пластової нафти ……………………………..……………. 73 Лабораторна робота №9. Вивчення глибинних приладів для вимірювання дебіту і витрати рідини. ….... 80


УДК 622.276(076.5)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 71 71
К/сх - Книгосховище 1 1
ЧЗТГ - Зал. техн. та гум. наук 8 8


Теми документа


Статистика використання: Видач: 2159 Завантажень: 47

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'