Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

550.832
Ф32          Федак, І. О.
    Сучасні технології проведення геофізичних досліджень [Текст] : конспект лекцій / І. О. Федак, Я. М. Коваль. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 101 с. – (Каф. нафтогазової геофізики).

   У конспекті лекцій описано технології геофізичних досліджень та робіт у відкритих та обсаджених свердловинах. Наведено вимоги до проведення геофізичних досліджень і робіт у свердловинах, послідовність технологічних операцій та форму представлення результатів каротажів. Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Сучасні технології проведення геофізичних досліджень" для підготовки магістрів за спеціальністю 103 "Науки про Землю" (освітня програма "Геофізика"). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. ЗМІСТ Вступ …………………………………................. 6 1 Технології геофізичних досліджень …………. 7 1.1 Вимоги до підготовки і проведення геофізичних досліджень ……………………….. 7 Контрольні запитання …………………………. 21 1.2 Технологія вивчення геологічних розрізів свердловин ……………………………………… 22 Контрольні запитання …………………………. 43 1.3 Технологія дослідження технічного стану свердловин ……………………………………… 44 Контрольні запитання …………………………. 56 2 Технології геофізичних робіт у свердловинах .. 57 2.1 Технології робіт з випробування пластів, відбору проб пластових флюїдів і зразків порід …………………………………………….. 57 Контрольні запитання …………………………. 66 2.2 Геофізичний супровід робіт, що виконуються у свердловинах приладами на кабелі і бурових трубах …………………………………………… 67 Контрольні запитання …………………………. 79 2.3 Технології дослідження свердловин, що знаходяться в експлуатації ……………………. 80 Контрольні запитання …………………………. 92 2.4 Технології геофізичних досліджень сильно похилих та горизонтальних свердловин ……... 93 Контрольні запитання …………………………. 100 Перелік використаних джерел ………………… 101


УДК 550.832:004(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'