Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

550.834
Р64          Розловська, С. Є.
    Методи сейсмічної томографії [Текст] : лабораторний практикум / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с. – (Каф. нафтогазової геофізики).

    Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Сейсмічна розвідка". В практикумі описано загальні відомості про метод сейсмічної томографії, порядок виконання лабораторних робіт, способи обробки даних. Практикум призначено для студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040103 "Геологія". ЗМІСТ Загальні методичні вказівки.............................................. 4 Лабораторна робота № 1. Розрахунок схеми міжсвердловинного просвічування. Розв'язок прямої задачі сейсмічної томографії............................................. 6 Лабораторна робота № 2. Розв'язок оберненої задачі сейсмічної томографії за даними міжсвердловинного просвічування.............................……………………….... 14 Лабораторна робота № 3. Розв'язок прямої задачі вертикального сейсмічного профілювання....................... 17 Лабораторна робота № 4. Перевірка точності розрахунків прямої задачі сейсмічної томографії..…... 25 Лабораторна робота № 5. Розв'язок оберненої задачі вертикального сейсмічного профілювання..……............ 29


УДК 550.834(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'